กิจกรรมเสริมพัฒนาการของลูก
1289114159669 1289115992545 1289118969242
จันทร์
การละเล่นไทย
พับกระดาษ
นิทานคุณธรรม
         
อังคาร
ออกกำลังกาย
ปั้นแป้งโดว์
ร่างกายของหนู
         
พุธ
โยคะ
สมาธิ
เล่นกับสี
ปลูกต้นไม้
         
พฤหัสบดี
เต้นประกอบท่าทาง
ศิลปะประดิษฐ์
มารยาทงาม
         
ศุกร์


โยคะบอล


ทำอาหาร


สนุกกับน้ำ
 
เบบี้เบิร์ด
รูปภาพของหนู
กิจกรรม
สะอาด ปลอดภัย
ระเบียบการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา