WYSIWYG Web Builder
คำถามพบบ่อย ?
เมื่อไหร่ที่ลูกต้องเข้า เนอสเซอรี่ ?

   
เราจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกเราถึงเวลาเข้าเนอสเซอรี่แล้ว  การพิจารณาขึ้นอยู่กับเหตุผล และความจำเป็นของคุณพ่อคุณแม่ว่ามีเวลาหรือความพร้อมในการเลี้ยงลูกมากเพียงใด อันเนื่องมาจากสภาพการทำงานในปัจจุบันคุณพ่อคุณแม่ต้องทำงานมากขึ้น เพื่อไม่ค่อยมีเวลาในการเลี้ยงลูก ทำให้ฝึกทักษะและพัฒนาการของลูกด้อยลงไป ช่วยลดภาระของคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องทำงานและไม่มีใครช่วยดูแลลูกของท่าน ก็สามารถฝากเลี้ยงกับเนอสเซอร์รี่ได้ ตั้งแต่อายุ 3 เดือน

ทำไมต้อง BabyBird ?

       เนอสเซอรี่ส่วนใหญ่จะมีการเปิดสอนเด็กในชั้นอนุบาลควบคู่กันไปเพื่อความสะดวกของคุณพ่อคุณแม่ เนอสเซอรี่เปรียบได้กับ สถานที่เเตรียมความพร้อมให้กับเด็กลูกของคุณ ก่อนก้าวสู่ชั้นอนุบาล  เนอสเซอรี่บางแห่งมีการจัดกิจกรรมให้เด็กเล็กๆ เตรียมความพร้อม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อด้านพัฒนาการของลูกคุณได้เป็นอย่างดี 

       เบบี้เบิร์ด เนอสเซอรี่ เป็นสถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเปิดสอนเด็กก่อนก้าวเข้าสู่ชั้นอนุบาล สามารถให้บริการดูแลเด็กตามช่วงอายุได้อย่างเหมาะสม สามารถสร้างพัฒนาการเด็กให้เหมาะสมกับวัย เรามีบุคลาการที่มีความสามารถและเพียงพอในการดูแลลูกของท่านได้อย่างทั่วถึงตามหลักการเนอสเซอรี่ ด้วยเหตุนี้คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ จึงนิยมส่งลูกเรียนที่ เบบี้เบิร์ด เนอสเซอรี่เพื่อพัฒนาความพร้อมตั้งแต่อายุ3 เดือน ไปจนถึงอายุ 6 ขวบ

ลูกๆ จะได้อะไรจาก BabyBird  ?

1. สื่อเสริมพัฒนาการ ฝึกสมาธิ เรียนรู้ รูปทรง  สี สัมผัส เพิ่มขบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
2. สร้างสรรผลงานตามจินตนาการ กับศิลปะพัฒนาสมอง ลองของจริง
3. เตรียมความพร้อมก่อนเข้าอนุบาล ฝึกอ่านเขียน  ช่วยเหลือตัวเองตามวัย
4. กิจกรรมแบ่งตามวัย
5. เครื่องเล่นสะอาดปลอดภัย
6. สิ่งแวดล้อมจัดสรรให้เหมาะสม เครื่องเล่นสะอาดปลอดภัย
7. สถานที่กว้างขวาง ท่ามกลางธรรมชาติในถนนส่วนบุคคล

เบบี้เบิร์ด
รูปภาพของหนู
กิจกรรม
สะอาด ปลอดภัย
ระเบียบการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา