ระเบียบการ

บริการ           รับเลี้ยงเด็กพัฒนาการปกติ  อายุ 3 เดือน ถึง 6 ปี

โภชนาการ        อาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารเย็นสำหรับเด็กกลับหลัง 17:00 น.

สุขอนามัย        อาบน้ำวันละ 1 ครั้ง สระผมสัปดาห์ละ 1 ครั้งหรือมากกว่านั้นตามความเหมาะสม

สื่อสาร          
  สมุดรายงานบันทึกประจำวัน ประเมิณพัฒนาการทุก 3 เดือน
วันที่ให้บริการ    วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  หยุด วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

                      
รายละเอียดแจ้งในปฏิทินเนอสเซอรี่

บริการพิเศษ     มีบริการรับฝากพิเศษวันเสาร์  ( โดยต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 5 วันทำการ)

ระหว่างเวลา      07:00 ถึง 17:30 น. ผู้ปกครองต้องเซ็นชื่อรับ  ส่งทุกครั้ง

       

อัตราค่าบริการ  

รายเดือน          เดือนละ 7,500 บาท

ค่าธรรมเนียม     แรกเข้า 2,500 บาท  ( หากไม่มาต่อเนื่องเกิน 15 วัน ถือว่าพ้นสภาพการเป็นสมาชิก )

ค่าล่วงเวลา       ชั่วโมงละ 50 บาท  ( หลัง 18:00 ชั่วโมงละ 100 บาท )
การชำระเงิน       ชำระค่าบริการก่อนเข้ารับเลี้ยง และทุกวันสิ้นเดือน ก่อนวันที่ 3 ของเดือน

หมายเหตุ          เมื่อชำระค่าบริการแล้ว ทางเนอสเซอรี่ ขอสงวนสิทธ์ ไม่คืนเงินทุกกรณีสิ่งที่ต้องเตรียม  

1. นมสำหรับดื่มต่อวัน หากเป็นนมผง กรุณาตวงมาให้พอดีกับการดื่มต่อครั้ง เเละขวดนมเพียงพอต่อวัน

2. ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ในกรณีที่ยังต้องใช้  4 แผ่นต่อวัน

3. ชุดนอน 1 ชุด ผ้าขนหนู  ผ้าห่ม ส่งกลับทุกวันศุกร์

4. ชุดใส่กลับบ้าน 1 ชุด ต่อวัน

5. แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ครีมอาบน้ำ แชมพู โลชั่นบำรุงผิว


เอกสารและการรับสมัคร

1. สำเนาสูติบัตร เด็ก

2. สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก

3. สำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
เบบี้เบิร์ด
รูปภาพของหนู
กิจกรรม
สะอาด ปลอดภัย
ระเบียบการ
ทีมงาน
ติดต่อเรา